Forum o grach MMORPG !

Wszystko co ma początek ma też koniec !

#1 2010-12-23 00:02:57

 biolo19890

Administrator

26591525
Zarejestrowany: 2010-12-22
Posty: 16
Punktów :   

Wszystko o Margonem

Etykieta gracza Margonem


1. Zasady ogólne.
1.1. Etykieta gracza Margonem (zwana dalej Etykietą) to ogólnie pojęty zbiór zasad uczciwego korzystania z serwisu margonem.pl. Przez Twórców rozumie się osoby administratora i super mistrzów gry, a czasem w zastępstwie można uznać również mistrza gry. Terminy używane w Etykiecie są identyczne z tymi używanymi w regulaminie gry dostępnym pod adresem http://pomoc.margonem.pl
1.2. Gracz we wszystkich dziedzinach gry zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie pojętych zasad dobrego wychowania jak i internetowej netykiety. W przypadku niestosowania się do w/w zasad Gracz musi liczyć się z możliwością otrzymania kary.
1.3. Usługodawca może nałożyć na gracza następujące kary: rknebelr1; r11; zakaz pisania na forum, rblokada kontar1; r11; zakaz używania danego konta, rban IPr1; r11; zablokowanie korzystania z jakiegokolwiek konta dla użytkowników danego numeru IP. Większość kar nakładanych jest na określony czas. Karą ostateczną i nieodwracalną jest usunięcie konta lub postaci w grze.
1.4. Gracz zobowiązuje się do nazywania swoich postaci, klanu oraz innych elementów gry na które ma wpływ kulturalnie, w sposób nie naruszający niczyich praw ani dóbr osobistych. W szczególności zabronione są nazwy kojarzące się z faszyzmem, nazizmem, antysemityzmem i propagowaniem nienawiści. Ostateczną decyzję o poprawności nazwy podejmują twórcy gry i w razie konieczności nazwę zmieniają sami, lub pozwalają graczowi zmienić.

2. Użytkowanie konta w grze Margonem.
2.1. Każdy Gracz może posiadać co najwyżej jedno konto w grze. Jeśli zostanie przyłapany na korzystaniu z dwóch lub więcej kont zostaną mu one odebrane lub usunięte. Właścicielem konta jest właściciel e-maila przypisanego do konta.
2.2. Na jedno konto poza jego właścicielem może logować się współwłaściciel, trzeba taką informację wpisać do konfiguracji i postępować z wytycznymi tam zamieszczonymi.
2.3. W drodze wyjątku jednorazowo może zalogować się na konto inna osoba, jednak nie więcej niż na 3 godziny i nie częściej niż raz w miesiącu. Na właścicielu spoczywa obowiązek późniejszej zmiany hasła, aby osoba nie mogła się zalogować ponownie.
2.4. Konto w grze można nieodpłatnie przekazać innej osobie, są ku temu jednak warunki: wpis o zmianie właściciela musi na stałe znaleźć się w profilu, konto nigdy więcej nie może zmienić właściciela, a cała operacja możliwa jest tylko dla kont poniżej 100 poziomu.
2.5. W przypadku utracenia hasła do konta jedyna możliwość jego odzyskania to użycie panelu przypominania hasła na e-mail. W przypadku nie podania adresu e-mail w konfiguracji lub utracenia dostępu do niego konto przepada, a Usługodawca nie będzie w takie sprawy ingerować.

3. Wypowiadanie się w grze, w szczególności na forum.
3.1. Każdy gracz posiadający konto w grze Margonem posiada dostęp do forum, który jednak może zostać zablokowany czasowo lub na stałe w przypadku nieodpowiedniego zachowania Gracza.
3.2. Blokada pisania na forum (knebel) przydzielany jest przez moderatorów forum.
3.3. Knebel zostaje przydzielony za zachowania nieodpowiednie na forum, w szczególności gdy Gracz:
a) Zakłada temat w złym dziale.
b ) Zakłada temat lub pisze posty o bezsensownej treści.
c) Używa wulgaryzmów lub obraża graczy, a w szczególności twórców gry.
d) Próbuje handlować.
e) Zakłada tematy celem podniesienia sobie reputacji.
3.4. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze, treści wypowiedzi na forum gry, wysyłane wiadomości do innych graczy i inne teksty umieszczane przez siebie oraz współwłaścicieli konta na stronach gry.
3.5. Gracz zobowiązuje się do niepublikowania w grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich. Plagiatowanie nie swojej twórczości jest szczególnie karane w grze.
3.6. Absolutnie zakazane jest publikowanie lub udostępnianie informacji o błędach w grze, które inni gracze mogą wykorzystać. Błędy takie Gracz zobowiązany jest zgłosić natychmiast poprzez e-mail do Administratora gry. Wszystkie pozostałe błędy należy zgłaszać na forum w dziale ku temu przeznaczonym.
3.7. Wszędzie w grze niedopuszczalne jest wklejanie linków/odnośników do:
a) Szkodliwego oprogramowania, w szczególności malware, spyware oraz wirusów.
b ) Linków referencyjnych. Jedyny wyjątek to profil gracza.
c) Adresów innych gier online w przeglądarce.
d) Reklam stron niedotyczących gry Margonem.
e) Stron obraźliwych, wulgarnych lub tylko dla dorosłych.
3.8. Na forum można przydzielać punkty reputacji wg swojej woli. Nie wolno jednak zmawiać się z kolegami celem sztucznego obniżenia lub podniesienia komuś reputacji. W szczególnych przypadkach reputacja może być ręcznie przez Twórcę edytowana, jeśli uzna, że jej przydzielanie zostało nadużyte.
3.9. Uprasza się graczy o przyznawanie reputacji zgodnie z zasadą dobry post to na plus, a spam i bezsensowny post lub temat na minus. W szczególności odradzamy odwetowe ocenianie postów.

4. Zakazy w grze.
4.1. Zakazane jest oszukiwanie w grze pod każdą formą, w szczególności:
a) Używanie wszelakich programów aktywnie wspomagających grę.
b ) Tzw. rfarmingr1; r11; zakładanie wielu kont dla korzyści jednego.
c) Używanie błędów w grze.
d) Tworzenie stron wyzyskujących hasła do kont.
4.2. Pozostałe czynności zabronione to:
a) Handel kontami lub postaciami pod każdą postacią.
b ) Handel złotem lub Smoczymi Łzami, za wyjątkiem dopuszczonych form handlu w grze.
c) Oferowanie złota lub innych korzyści w zamian za punkty honoru lub reputację.
d) Prześladowanie/nękanie innych graczy.
e) Plagiatowanie twórczości innych, w tym stron klanowych oraz ogólnie pojętego słowa pisanego w dziale Publicystyka na forum.
f) Sprzedawanie informacji o lokacji herosów.
4.3. Zabronione jest podszywanie się pod znanych graczy, pomocników czy twórców gry poprzez ustawianie sobie łudząco podobnego pseudonimu. W takim przypadku postać może zostać usunięta lub nazwa zostanie zmieniona na taką wg pomysłu Twórcy.

5. Postanowienia końcowe.
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy Graczami.
5.2. W przypadku niejasności Etykiety lub jej interpretacji wszelkie wątpliwości są wyjaśniane przez Twórców.
5.3. Po każdej zmianie w Etykiecie zostanie umieszczona informacja na stronie głównej gry.
5.4. Niektóre zmiany w Etykiecie mogą być poprzedzone informacją o opóźnionym czasie egzekwowania kar, aby Gracze mieli czas dostosować się do nowych zasad.
5.5. Kary nakładane przez Twórców są zależne od nich i nie podlegają negocjacjom.
5.6. Twórcy gry w uzasadnionych okolicznościach mogą zwolnić danego użytkownika z przestrzegania wybranych punktów Etykiety, jakkolwiek nie może to prowadzić do nadużyć względem pozostałych graczy.
5.7. Wszelkie sprawy dotyczące kont, kradzieży, włamań, zakupów, reklamacji i innych części gry ulegają przedawnieniu po czasie jednego miesiąca. Wyjątkowo jednak, gdy Twórcy uznają daną sprawę za ważną, mogą ją rozpatrzyć po tym czasie.

Wprowadzenie

Witaj w pierwszej polskiej graficznej grze MMORPG pod tytułem rMargonemr1;! Możesz wziąć w niej udział bez ściągania specjalnych programów i żmudnych instalacji. Wystarczy posiadać przeglądarkę Firefox lub Internet Explorer, by móc się rozkoszować dziką przyrodą świata Margonem! Kraina, w której przyjdzie Ci grać, została spustoszona wiele lat temu podczas Wojny Magów, ale już podniosła się z ruin. Każdy gracz zaczyna grę w innej wiosce, w zależności od wybranej profesji, np. wojownicy w Obozie wojaków a Magowie w Szamańskiej Osadzie. Tam po odzyskaniu przytomności dowiadujesz się, że jeden z mieszkańców odnalazł Cię poturbowanego przez stwory w lesie i przyniósł do wioski. Wtedy postanawiasz zemścić się na złych istotach, na które natrafiłeś w kniei i obierasz drogę poszukiwacza przygód. Początki oczywiście są ciężkie, ale powoli poznajesz mieszkańców i wiesz, gdzie można się uleczyć, a gdzie kupić broń.


Złoto i handel

W Margonem na swojej drodze spotkasz różnorodnych kupców sprzedających miecze, łuki, pancerze, mikstury, wyroby ze skóry, a nawet ubrania. Warto zapamiętać, gdzie mieszkają, gdyż u nich będziesz sprzedawał swoje zdobycze. W Margonem istnieje zaawansowany system handlu z mieszkańcami świata, jak i innymi graczami. Możesz sprzedawać swoje przedmioty bezpośrednio lub skorzystać z aukcji. Zapłatę otrzymasz również za wykonane zadania dla napotkanych osób.

Potwory i przeciwnicy

W świecie gry napotkasz najstraszliwsze i najbardziej obrzydliwe potwory, jakie możesz sobie wyobrazić. Są tutaj istoty powszechnie znane z popularnych książek i systemów RPG, jak również autorskie pomysły. Jednak strzeż się! Potwory walczą w różny sposób i różnymi mocami, a czasem możesz napotkać szczególnie silne r11; Elity i Herosów.

Przedmioty, zdobycze i łupy

Podczas swoich walk z istotami, które osiedliły się w górach, jaskiniach, lasach i na traktach będziesz miał okazję zdobyć przedmioty. Wiadomo przecież, że atakujący Ciebie ork, gnoll, czy tollok nie biegnie z gołymi pięściami. Po pokonaniu wroga masz szanse zdobyć jego broń, pancerz lub inną rzecz, której używał. To jasne, że im mocniejszy wróg, tym cenniejsze przedmioty. Dzięki specjalnemu miejscu w panelu gry nie musisz się martwić, że ktoś zabierze Ci Twoją zdobycz, kiedy będziesz analizował swoją walkę.

Interakcja i społeczeństwo Margonem

Margonem to nie tylko kolejna gra internetowa, ale przede wszystkim ludzie, z którymi możesz się bawić. Dzięki niej możesz grać, rozmawiać na czacie lub pisać wiadomości używając poczty w Margonem, wymieniać się poglądami na forum, łączyć się w klany, uczestniczyć w eventach, szukać informacji i wskazówek w fansite'ach Margonem i przeglądać archiwalne numery gazetki o grze i kanonie fantasy lub czytać nowe wydania gazetek graczy!

Punkty Honoru i walki pomiędzy graczami (PvP)

W tej grze możesz spróbować swoich sił również w walce z innymi graczami! Dzięki specjalnemu systemowi podczas wygranej w pojedynku z równym sobie i nie rannym przeciwnikiem otrzymasz Punkty Honoru, które możesz wymieniać na specjalne przedmioty lub wykonać szczególne misje. W Margonem istnieją 4 rodzaje lokacji, jeśli chodzi o walki PvP.

Kraina, trakty i mapa
http://margonem.icgo.pl/img/map2.png
Kraina Margonem, którą masz do dyspozycji jest ogromna. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że przejście z jej jednego końca na drugi zajęłoby więcej niż godzinę, nie korzystając z udogodnień. Po Margonem można poruszać się pieszo, przy użyciu zaklęć teleportacyjnych lub przedstawicieli Zakonu Planu Astralnego. W podróżach każdemu na pewno przyda się również mapa.

Innowacyjność, zaawansowanie i rozwój

Margonem nie opiera się na żadnym znanym systemie RPG, większość opowiadań, dialogów, wzorów i pomysłów jest dziełem twórców, którzy inspirowali się legendami, książkami sf i fantasy oraz otaczających ich światem. Gra wciąż się rozwija i jest rozbudowywana. Mówi się: rwszystko płynier1; i tak właśnie należy postrzegać Margonem!


Słowniczek


Oto lista skrótów oraz wyrazów anglojęzycznych używanych w grze.

AC - armor class, pancerz.

Odporności ogień/błyskawice/zimno/trucizna - stopień w jakim gracz jest odporny na ataki magią danego typu.

Mana - magiczna energia potrzebna do rzucania czarów podczas walki.

Energia - energia używana przez graczy do wykonywania specjalnych ataków fizycznych.

Wyczerpanie - ilość minut przez jaką można zdobywać punkty doświadczenia. Wyczerpanie przyznawane jest codziennie o 5 rano w wysokości 360 minut (światy prywatne oraz Perkun mają inne zasady przydzielania wyczerpania). Wyczerpanie spada kiedy jesteśmy zalogowani w grze (wyczerpanie nie maleje kiedy postać znajduje się w mieście).

Changelog - historia zmian w grze.

Event - wydarzenie w świecie Margonem, które zwykle po 24h się kończy.

Exp - punkty doświadczenia.

Item - przedmiot.

Level, Lvl - poziom postaci.

Ban - (ang. zakaz lub zakazywać) zablokowanie dostępu do gry oraz forum Margonem danemu numerowi IP na określony czas za rażące łamanie regulaminu gry/etykiety gracza.

Blokada - zablokowanie dostępu do gry oraz forum Margonem danemu kontu za łamanie regulaminu gry/etykiety gracza.

[Obowiązuje na Nerthusie] Kill - zabicie gracza, a właściwie jego postaci na określoną ilość minut przez MG w ramach kary.

Knebel - zablokowanie dostępu do forum Margonem danemu kontu.

Multikonto - posiadanie wielu kont.

Mute - wyciszenie, zablokowanie ogólnego czatu danemu graczowi na określoną ilość godzin za jego nieodpowiednie zachowanie.

NPC - Non Player Character, potwory, zwierzęta, statyczne postacie.

Passy - (z ang. 1. pass - przepustka, 2. pass - skrót od password, czyli hasło) informacje pozwalające zalogować się na konto, zazwyczaj login i hasło.

PvP - Player versus Player, czyli gracz przeciwko graczowi, rodzaj walk w świecie gry, gdzie gracze mogą bezpośrednio walczyć ze sobą.

Offline

 

#2 2010-12-23 00:23:20

Radinix

Super Moderator

Zarejestrowany: 2010-12-23
Posty: 2
Punktów :   

Re: Wszystko o Margonem

AAA psik


Pfff...

Offline

 

#3 2010-12-23 00:28:21

 biolo19890

Administrator

26591525
Zarejestrowany: 2010-12-22
Posty: 16
Punktów :   

Re: Wszystko o Margonem

Grrr....
SPAM !!!!!

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
pielęgnica pyszczak www.zlotdbskpolska.pun.pl uczymy się Irlandzkiego Strona gdzie sa kody do wszystkich gier java jakie zarowki do vw golf 4